19.11.2007

Na občino Železniki smo poslali dopis oz. obrazložitev dejstev, ki so vplivala na odločitev za nakup Renaultovega podvozja.

Kasneje smo iz občine Železniki prejeli pozitiven odgovor o nakupu novega podvozja. Dogovorili smo se še o načinu sofinanciranja s strani občine.