13.07.2007

Na 23. seji poveljstva, upravnega in nadzornega odbora PGD Selca se je imenovala komisija za nakup novega gasilskega vozila GVC 16/25. Komisijo sestavljajo naslednji člani: Tone Šolar, Franc Bašelj, Marko Jagodic, Daniel Gašperšič, Matjaž Podrekar in Matija Nastran.