Nenapovedana nočna vaja v Lajšah

V petek 21. avgusta so se ob 21.16 uri aktivirali pozivniki članom PGD Selca, istočasno pa se je oglasila tudi sirena na trojki Lajše. Šlo je za dobro načrtovano nenapovedano društveno vajo, saj sta zanjo vedela »le« poveljnik PGD Selca in pobudnik vaje kosov Janez iz Lajš. Namen vaje je bil preveriti odzivnost operativnih članov PGD Selca in trojke Lajše ter delo z novo cisterno GVC 16/25 ponoči.

Po prihodu na kraj požara so člani PGD Selca postavili napad do gorečega »travnika« ter pričeli z gašenjem. Istočasno pa so člani trojke iz Lajš že postavili cevovod iz hidranta preko motorne črpalke do nove cisterne za napajanje GVC 16/25. Po uspešno izvedeni vaji je sledila še analiza in pogostitev.

Na vaji je sodelovalo 13 članov PGD Selca z novo GVC 16/25, staro GVC 16/25 in kombijem ter 10 članov trojke Lajše. Obenem si je vajo ogledalo tudi veliko vaščanov iz Lajš.

Lp,

Matija

Pa še nekaj slik z vaje