Občni zbor PGD Selca

V nedeljo, 24.2.2013 smo imeli letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Selca. Zbora se je kljub obilnemu sneženju udeležilo 53 članic in članov PGD Selca, 20 povabljenih gostov, župan občine Železniki in poveljnik OGP Železniki.

Občni zbor je potekal po sprejetem dnevnem redu.

Po koncu pa je sledila še pogostitev v jedilnici Oš Selca. Hvala Marku Rihtaršič za pripravo pogostitve.

Še nekaj slik 

 

Občni zbor mladih PGD Selca

V soboto, 23. februarja 2013 smo v prostorih OŠ Selca imeli občni zbor mladih PGD Selca. Povabljeni so bili tudi starši. Na zboru je predsednica mladih Tina predstavila delo v preteklem letu. Mlade sta pozdravila tudi predsednik Matija in poveljinik Matjaž. Dogovorili smo se kdo bo predstavnik mladih na občnem zboru PGD Selca in zboru mladih GZ Škofja Loka. Tisti najbolj pridni so prejeli tudi priznanja. Na koncu pa smo se še okrepčali. Hvala OŠ Selca za prostore in Marku Rihtaršič za pripravljeno pogostitev.

Ob koncu petletnega mandata se je z mesta predsednice mladine PGD Selca poslovila Tina Berce. V zahvalo za delo, ki ga je v teh petih letih opravila smo ji podelili rožico, mladi pa so jo nagradili z močnim aplavzom.

Tina, hvala za vse.

 

Pa še nekaj slik  

 

Občni zbor PGD Selca

Na osnovi določil Statuta Prostovoljnega gasilskega društva SELCA Upravni odbor sklicuje

OBČNI ZBOR PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA SELCA

ki bo v nedeljo 24. februarja 2013 ob 8.00 uri v telovadnici osnovne šole Selca

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Uvodni pozdrav

2. Izvolitev delovnega predsednika

3. Izvolitev organov občnega zbora

4. Poročilo predsednika, poveljnika, blagajnika in komisij

5. Poročilo Nadzornega odbora

6. Poročilo Verifikacijske komisije

7. Razprava na poročila in sprejem poročil

8. Razrešnica organov PGD

9. Sprejem Statuta PGD

10. Volitve organov PGD

11. Program dela in finančni plan za leto 2013

12. Določitev delegatov za skupščino GZ Škofja Loka

13. Podelitev priznanj in odlikovanj

14. Razno

15. Zaključek občnega zbora

 

VABLJENI!

 

Še vabilo na zbor mladih, ki bo v soboto 23.2.2013 ob 16:30h v osnovni šoli Selca.

zbor-mladih-2013-vabilo