26. gasilska seja

V sredo 28. novembra je v gasilskem domu Selca potekala 26. seja upravnega in nadzornega odbora, ter poveljstva.

Na seji smo:

—–pregledali zapisnik 25. seje,

—–preleteli smo delo v mesecu požarne varnosti (oktober),

—–imenovali smo kandidacijsko komisijo za volilni občni zbor, saj se izteka 5. letni mandat,

—–podali informacijo o poteku aktivnosti nabave nove avtocisterne;

 

Naslednja seja je predvidena konec meseca decembra.

lp. Matjaž

27. gasilska seja

V četrtek 20. decembra je v gasilskem domu Selca potekala 27. seja upravnega in nadzornega odbora, ter poveljstva.

Na seji smo:

—– pregledali zapisnik 26.seje,

—– pregledali vso opravljeno delo v letu 2007,

—– pripravili smo plan dela za leto 2008,

—– kandidacijska komisija je podala predloge za novo vodstvo PGD-ja

—– določili so se člani , ki bodo raznašali novoletne koledarje,

—– podano je bilo obvestilo o poteku nabave nove gasilske cisterne,

—– ostale aktualne zadeve;

 

lp. Matjaž