Upravni odbor

predsednik Matija Nastran
podpredsednik Tone Potočnik
tajnik Marko Čenčič
blagajnik Vilko Leben
 predsednica članic Špela Nastran
 predsednik komisije za mladino Sebastjan Tušek
 predsednik komisije za veterane Tone Leben

 Poveljstvo

poveljnik Matjaž Podrekar
namestnik poveljnika Daniel Gašperšič
podpoveljnik Simon Podlipnik, Matjaž Pintar
pomočnik poveljnika za naprave za zaščito dihal Ivo Prevc
pomočnik poveljnika za radijske zveze Matija Nastran
pomočnik poveljnika za prvo pomoč Sebastjan Tušek
glavni strojnik Tone Šolar
orodjar Tone Leben

Nadzorni odbor

predsednik Aleš Šturm
član Milan Berce
član Damijan Križaj

Komisija za mladino

Sebastjan Tušek
 Matjaž Pintar
 Nejc Zadravc

Komisija za članice

  Špela Nastran
  Ana Megušar
  Darja Berce

Komisija za veterane

  Tone Leben
  Danilo Benedik
  Tone Potočnik

Komisija za odlikovanja

  Danilo Benedik
  Brane Megušar
  Marko Čenčič

Disciplinska komisija

predsednik  Ferdinand Šink
član  France Bašelj
član  Tone Leben